Stockholm
Ansök senast 2022-08-14

Beskrivning

Armémuseum i centrala Stockholm skildrar Sveriges historia från 1500-tal till nutid med fokus på hur människor har levt och påverkats av krig och fred under olika tidsperioder. Samlingarna består av över 100 000 föremål, från medeltid fram till idag. I arkiv och bibliotek finns stora samlingar av bilder, dokument och tryck tillgängliga. På Armémuseum arbetar 35 cirka personer plus timanställd personal.

Ditt uppdrag 
Armémuseums verksamhet kommer under de närmaste åren att präglas av förnyelsearbete. Målet för museiutvecklingen är att skapa en attraktiv mötesplats med lärande och upplevelser som berör, där användarnas och besökarnas behov är i centrum och möts genom såväl fysiskt som digitalt utbud.  Som avdelningschef har du en nyckelroll i att skapa förutsättningar för den strategiska inriktning som uttrycks i vår färdplan. Du driver arbetet på ett engagerande och hållbart sätt, tillvaratar avdelningens samlade kompetens och säkerställer att den löpande verksamheten successivt förnyas genom det som åstadkoms i verksamhetsutvecklingen.