Myndigheten för kulturanalys

Myndigheten för kulturanalys

MYKA

Kulturanalys är en statlig myndighet som har till uppgift att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. Sveriges Museer har dialog med Kulturanalys kring museistatistiken.

Besök gärna deras hemsida