Museibesöken fortsätter att öka. Under 2011 gjordes 1,3 miljoner fler museibesök än året innan. Sammanlagt gjordes nästan 18,1 miljoner besök på Sveriges museer 2011. Det visar ny statistik från Myndigheten för kulturanalys.

Pressmeddelande som pdf>>>

– De ökande besökssiffrorna visar att museerna är självklara aktörer inom den snabbt växande besöksnäringen. Museerna stärker attraktionskraften så väl för kommuner och regioner som för hela landet, säger Mats Persson, generalsekreterare på Riksförbundet Sveriges museer.

Under de senaste åtta åren har museibesöken ökat med 23 procent, från 14,7 miljoner år 2003 till nästan 18,1 miljoner besök 2011. Besökssiffran för 2011 är den högsta under de åtta år som mätts, med undantag för fri entré-åren 2005 och 2006.

Flest museibesök under 2011 stod de centrala museerna för. Under förra året ökade antalet besök till landets centralmuseer med nästan 9 procent jämfört med året innan, 7,5 miljoner besök 2011 jämfört med 6,9 miljoner besök året innan. Centralmuseerna ligger främst i landets större städer. Flest besökare under 2011 hade Skansen och Vasamuseet i Stockholm, 1,4 respektive 1,2 miljoner besök.

– Det är glädjande att museibesöken fortsätter att öka. Museerna erbjuder plats för kunskap, reflexion och eftertanke och det är tydligt att allt fler uppskattar det och hittar till oss, säger Mats Persson.

Vid Museernas vårmöte 2013 träffas museerna för att diskutera hur de kan bidra till ökad utveckling och att stärka besöksnäringen. Under rubriken ”Museet som motor” uppmärksammas museernas potential som besöksmagneter.
Riksförbundet Sveriges museer arbetar som en främjande och samlande aktör i museisektorn och driver utvecklingsfrågor som är viktiga för branschen.  Förbundet har drygt 185 medlemmar.

Länk till rapporten