Nu finns en förstärkt möjlighet för museer som vill vara med och utveckla platsen. Tillväxtverket har utlyst 17 miljoner kronor i stöd för att utveckla möten och evenemang under rubriken Hållbar platsutveckling.

logotillväxtverket
Tillväxtverket efterfrågar ansökningar från museerna!

Tillväxtverket erbjuder upp till 75 procent i stöd till projekt som adresserar platsers utmaningar i spåren av coronapandemin och möter behov hos en bredd av målgrupper – besökare, företag, föreningsliv och lokalinvånare. Projekten ska ha ett tydligt hållbarhetsfokus och kommer att ingå i en nationell insats för kunskapsutveckling. Det är bråttom att söka, genomförande sker mars 2021-april 2022. Låter det intressant? Läs mer på Tillväxtverkets hemsida.