qvarnstensgruvan3Qvarnstensgruvan Minnesfjället i Lugnås, söder om Mariestad i Västergötland, har utsetts till Årets Arbetslivsmuseum 2012. Här har man tillverkat kvarnsten under 800 år. Gruvan är Europas enda kvarnstensgruva som är öppen för publik.

Runt berget i Lugnås finns cirka 600 dagbrott och 55 gruvor.  Området är en av Nordens bästa när det gäller fossilspår och på berget finns en geologisk vandring

qvarnstensgruvan1Qvarnstensgruvan får priset Årets Arbetslivsmuseum 2012 för att det är en otroligt häftig gruva, men också för sin breda och genomtänkta verksamhet som i huvudsak drivs av en ideell förening med 150 medlemmar. Gruvan skapar också arbetstillfällen. Varje år anställs ett 10-tal ungdomar som guider vid gruvan och ett antal äldre som vill arbeta som guider och/eller värdar i caféet. Många av byns invånare är engagerade i föreningen, men man arbetar även i breda nätverk och samarbeten när det gäller geologi, turism och museifrågor.

Tanken med priset Årets Arbetslivsmuseum är att uppmärksamma och uppmuntra alla fantastiska kulturarvsbevarare som finns på våra 1 437 arbetslivsmuseer runt om i Sverige. Bakom priset Årets Arbetslivsmuseum står Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Arbetets museum, Statens försvarshistoriska museer, Statens maritima museer och Trafikverkets Museer.

Prisutdelning sker den 20 oktober, Qvarnstensgruvan Minnesfjället i Lugnås.