Kulturarvsaktörer berättar, ger, skapar och omskapar vår verklighet med hjälp av kultur och förfluten tid. Splittrande ideologier som homofobi, islamofobi, antisemitism, antiziganism och rasism byggs samtidigt upp av föreställningar om ett historiskt och samtida homogent folk med en tydlig definierad kultur.

homogenNormkritiska perspektiv behövs för att bearbeta föreställningar om homogenitet och för att skapa gemenskap i olikhet. Hur ser möjligheterna ut för olikheternas gemenskap i museerna och kulturmiljövården?
Och hur skapar vi gemenskap genom att ge plats för olikheter. Vilka samarbeten bör sökas, vilka metoder användas och varför?

Örebro läns museum, Stockholm stadsmuseum, Riksantikvarieämbetet, Tekniska museet, Riksförbundet Sveriges museer och Länsstyrelserna bjuder in till konferensen ”Att störa homogenitet” en heldag med samtal om hur kulturarvssektorn och kulturmiljövården tydligare kan bidra till en bredare gemenskap i ett hållbart Sverige. Målgrupp är kulturarvssektorn.
Medverkar gör bl.a Kennet Johansson, Generaldirektör Statens kulturråd, Lars Amréus, Riksantikvarie Riksantikvarieämbetet och Ann Follin, Museidirektör Tekniska museet. Moderator är Anna Furumark.

Plats är Tekniska museet. Tid är 18 september kl 9-16.30.
Anmälan innan 5 sep till: bokning.stadsmuseum@stockholm.se

Läs hela programmet här som pdf>>>