Museibesök blir en allt mer populär aktivitet under semestern. Mer än åtta av tio svenskar anger att de går på museum under sommarsemestern. Det är en ökning med nio procent jämfört med förra året. Det visar den nya Sifo-undersökningen som Riksförbundet Sveriges museer beställt.

Pressmeddelandet som pdf>>>

– Det är väldigt roligt att se att allt fler väljer att gå på museum under sommarledigheten. Museerna erbjuder upplevelser för alla åldrar; här kan man umgås och låta sig inspireras men också lära sig något nytt och spännande tillsammans, säger Mats Persson, generalsekreterare vid Riksförbundet Sveriges museer.

I den nyligen genomförda Sifo-undersökningen uppger mer än åtta av tio, 85 procent, att de besöker museum under semestern. Det är en ökning med nio procent jämfört med 2015. Störst ökning noteras i åldersgruppen 30-49 år, där hela tolv procent fler anger att de gärna besöker museer under ledigheten. Den främsta anledningen till museibesöket säger de tillfrågade vara att man vill göra något kul tillsammans men även möjligheten att besöka ett specifikt museum lockar.

– Museerna är en viktig besöksanledning för många turister. Med sina 25 miljoner besök om året är museerna är en kraft att räkna med i arbetet med att öka attraktionskraften hos våra städer och regioner, säger Mats Persson.

Undersökningen bygger på telefonintervjuer med 1 000 slumpvis utvalda personer från 15 år och uppåt. Den genomfördes av Sifo under perioden 8 till 16 juni i år.

För mer information

Mats Persson, generalsekreterare Riksförbundet Sveriges museer, 0708-11 60 40, mats.persson@sverigesmuseer.se

 

Bilaga. Landets 10 mest besökta museer 2015*

För alla resultat från besöksundersökningen 2015>>>

Tio i topp besök 2015 Antal besök
1 Skansen 1 377 120
2 Statens maritima museer – Vasamuseet 1 312 494
3 Naturhistoriska riksmuseet 531 637
4 Moderna museet i Stockholm 515 352
5 Friluftsmuseet Gamla Linköping 400 000
6 Gotlands museum 385 140
7 ArkDes, Arkitektur- och designcentrum 360 680
8 Tekniska museet 346 636
9 Statens maritima museer – Marinmuseum Karlskrona 312 895
10 Bohusläns museum 290 108

* I listan redovisas besökssiffrorna för de medlemsmuseer som hade flest antal besökare under 2015. Siffrorna bygger på den besöksundersökning som Riksförbundet Sveriges museer genomför bland sina medlemmar i december varje år.