Nu gäller skärpta allmänna råd i en rad av landets län.Vid lokala utbrott av covid-19 kan Folkhälsomyndigheten, efter samråd med bland annat smittskyddsläkaren i regionen, besluta att extra åtgärder ska gälla i en region eller i en del av en region under en begränsad tid.

Uppdaterad 12 november.

De skärpta allmänna råden innebär bland annat att allmänheten avråds att besöka museer.

Länk till Folkhälsomyndighetens lista över regionernas olika lokala allmänna råd och preliminära slutdatum för dessa.

Länk till Region Blekinges skärpa lokala allmänna råd.
(Region Blekinge och Smittskyddsläkaren i Blekinge, som är en egen myndighet, har tillsammans beslutat att införa regionala skärpta råd i Blekinge. Beslutet har fattats efter samråd med Länsstyrelsen Blekinge och länets alla fem kommuner.)

För frågor kontakta gärna:
Sveriges Museers generalsekreterare Jeanette Gustafsdotter
Jeanette.gustafsdotter@sverigesmuseer.se
eller tel: 0706 24 45 56