Bolla vänder sig till vuxna som arbetar med kultur för barn och ungdomar – pedagoger, utövare, upphovsmän, tjänstemän med flera – och ska vara en plats för att bolla idéer och tanka ny kunskap.

Bolla vill ge inspiration genom exempel på barn- och ungdomsprojekt inom olika konstområden, intressanta nyheter och aktuell forskning.

Bolla syftar till att sprida kunskap om olika arbetssätt som främjar barns och ungas delaktighet och möjligheter till eget skapande, och ska bidra till förbättrad måluppfyllelse inom den nationella barnkulturpolitiken.

Idag inviger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth den nya webbplatsen som Kulturrådet står bakom.
– Vi har skapat en digital mötesplats för alla vuxna som arbetar med och för barn- och ungdomskultur, säger Lotta Brilioth Biörnstad, koordinator för barn och unga på Kulturrådet. Bolla.se ska vara en plats att hitta nyheter, se hur andra arbetar, bolla idéer, fånga en inspirationsboll eller studsa in en boll själv för att inspirera någon annan.