sjohistoriskaAtt bevara samtiden - bevarande och förvaltning av dokumentationer på museer
är temat för DOSS höstmöte som den här gången hålls tillsammans med föreningen MABBAS samt med Sjöhistoriska museet där mötet också äger rum. Datum för mötet är 28-29 november. Senast den 4 september önskas förslag till föredrag.

Hur ska museers samtidsdokumentationer arkiveras för framtiden? På många museer är materialet varken uppordnat eller förtecknat sedan flera år tillbaka och kanske har det blivit ännu svårare genom digitaliseringen.  Under höstmötet träffas etnologer, antikvarier, fotografer, arkivarier och bildantikvarier för att diskutera om hur de viktiga dokumentationer som berättar så mycket om vår samtid skall bevaras.

Läs mer (PDF)>>

DOSS (Dokumentation Samtida Sverige) Kontaktperson höstmötet: Pia Maria Hallberg l piamaria.hallberg@stockholm.se

MABBAS (Föreningen för museernas arkiv, biblioteks och bildarkivanställda). Kontaktperson Eva Hult eva.hult@maritima.se