Wikimedia Sverige inleder ett samarbete med Centralmuseerna för att öka tillgängligheten av den information och kunskap som finns bakom museernas  väggar. Målet är att nå ut till en större, bredare och yngre publik.

— Uppslagsverket Wikipedia är ett nytt spännande verktyg för oss inom museivärlden.  Vi når nya grupper genom att producera material på Wikipedia. Det här är ett gränsöverskridande samarbete som går helt i linje med våra uppdrag. Jag är övertygad om att  detta hjälper oss att nå unga användare som kanske inte hittar oss i dag, säger
Arkitekturmuseets chef Lena Rahoult, nytillträdd ordförande för  Centralmuseernas samarbetsråd.

Museerna producerar idag många texter med information om sina specialområden.  Informationen publiceras på egna webbplatser och i tryckta kataloger och böcker.  Genom att skriva artiklar på Wikipedia hoppas museerna att nå en större publik och särskilt fler  elever och studenter. Under sommaren och hösten kommer utbildningar genomföras där museipersonalen både får lära sig redigera artiklar, ladda upp bilder samt hur samarbetskulturen bakom Wikipedia fungerar. Delar av museernas fotografiska samlingar kommer även att publiceras på Wikimedia Commons (Wikipedias medielager). Museerna kommer även ordna fotosafaris där föremål på museet fotograferas och bilderna laddas upp till Wikimedia Commons.

— Vi går ifrån att ha haft kontakt med enskilda museer till att arbeta med alla de nationella museerna. Det är mycket bättre både för museerna och för oss. Wikipedias läsare får tillgång till ny kunskap och museerna når ut till en större publik, säger Axel Pettersson, presskontakt Wikimedia Sverige.

Centralmuseernas samarbetsråd, CMS, är ett nätverk för fjorton av de centrala museernas  högsta chefer. Till centralmuseerna räknas Arkitekturmuseet, Livrustkammaren, Hallwylska museet, Skoklosters slott, Moderna museet, Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, Naturhistoriska riksmuseet, Statens försvarshistoriska museer, Statens musiksamlingar, Statens maritima museer, Statens historiska museer, Statens museum för världskultur, Tekniska museet, Skansen, Arbetets museum och Nordiska museet. Samtliga museer sorterar under Kulturdepartementet. Museerna har fått regeringens uppdrag att förstärka samarbetet inom bland annat digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvet.

Wikipedia startades i USA 2001 och drivs av Wikimedia Foundation och är ett flerspråkigt  webbaserat uppslagsverk med fritt och öppet innehåll som utvecklas av sina användare.
Wikimedia Sverige är en ideell förening som arbetar för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor.