sampling 1bÅter i konservatorsateljén efter en visning för prisjuryn för Årets Museum. En visning precis efter terrorattacken i Bryssel. Det skojar man inte bort. Att berätta om våra mål och metoder för en kunnig jury kräver då en del eftertanke, före. Men reflektionerna kommer också efteråt, när jag sitter där i ateljén och klipper små plastbitar ur en blå orienteringssko av plast.

Vad för något? Klipper? I en sko?

 

Hur förhåller jag mig till vad vi berättar, sådär till vardags? När mitt jobb går ut på att se föremålen under mikroskop, och när det är vardagsmat att det ligger vapen i rader på bordet.

sampling 3Vad har de blå plastbitarna från en orienteringssko att göra med det som sker runt omkring oss? Jag börjar längst in i museets dolda vrår, där allt det som vi har samlat in ligger och väntar på att få sin historia berättad. Om jag fattar rätt beslut idag kan en framtida kollega stå och berätta för mina barnbarns barn att i just den här skon sprang beväringar då Sverige hade allmän värnplikt, Lumpen som det hette i folkmun. Det berättas att man tränade tillsammans med jämnåriga från alla delar av landet, ur alla samhällsgrupper. Kanske tittar de fascinerat på den blå plastskon och undrar om den inte var väldigt obekväm (plasten har trots våra ansträngningar med tiden blivit tämligen hård).

Åter till själva klippandet i skon. Läsaren kan vara lugn. Bitarna kommer inte från ett av museiföremålen, den är överskottsmaterial, en fördel med att förvalta just militärhistoriska samlingar. De små plastbitarna ska skickas till Gotland, till Riksantikvarieämbetets konserveringslaboratorium för att ingå i ett projekt om identifikation av plaster. Jag bidrar med min del i verksamheten så att vi kan ställa ut, visa upp, beforska, och använda samlingarna. För att jag vill slippa höra ord som historielöshet i debatten. För att krig är bäst på museum. För att vi någon gång i framtiden ska kunna säga att krig är historia.

/Christina Tengnér, metallkonservator Armémuseum

nominerad2016_logoArmémuseum är ett av tre museer som är nominerad till Årets museum 2016. Fram till Museernas vårmöte i Linköping och Norrköping den 19-21 april då vinnaren koras kommer representanter från de nominerade museerna att stafettblogga här på Riksförbundet Sveriges museers webbplats.