Centralmuseernas samarbetsråd, CSM, beslutade igår att rekommendera de medlemmar som har verksamhet i områden med hög smittspridning att stänga sina publika verksamheter för besökare mot bakgrund av det rådande smittoläget för covid-19 och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten om vikten av att alla aktörer i samhället motverkar smittspridning och särskilt skyddar personer i riskgrupper.   

Centralmuseerna är museimyndgheter och stiftelsemuseer som enligt riksdagen har ett centralt riksintresse och innefattar Moderna Museet, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Statens centrum för arkitektur och design, Statens försvarshistoriska museer, Statens historiska museer, Statens maritima och transporthistoriska museer, Statens museer för världskultur och Statens musikverk (avseende Scenkonstmuseet) samt de fyra stiftelserna Arbetets museum, Nordiska museet, Skansen och Tekniska museet.

Stängningen genomförs så snart det är möjligt för respektive museum. Skansen och Arbetets museum i Norrköping håller öppet tills vidare. Rekommendationen om stängning är en tillfällig åtgärd som gäller tills vidare. Den berör museernas publika verksamheter, inte övriga verksamheter inom organisationerna. Museerna har redan sett en mycket kraftig minskning i antalet besökare. Kraftig nedgång och det stora antalet avbokningar gör att det, utöver smittskyddsaspekterna, är ekonomiskt svårt att upprätthålla den publika verksamheten, särskilt sådan där externa intäkter är en viktig inkomstkälla.

– Museerna är samhällsbärare med en skyldighet att följa museilagen där det bland annat framgår att ett museum ska ha publik verksamhet. Det har gjort det extra svårt för CMS att ta detta beslut. Men den dramatiska nedgången i antalet besökare har slagit hårt mot museernas ekonomi, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer.

– För att uppfylla sitt samhällsuppdrag och inte riskera kulturarv i Sverige är det extremt viktigt att museerna får ekonomiskt stöd med anledning av förlorade intäkter och tillkommande kostnader. Regeringen måste skyndsamt analysera den ekonomiska situationen för museerna och vidta stödåtgärder, avslutar Jeanette Gustafsdotter.

Sveriges Museer har haft löpande dialog med Regeringskansliet och har inplanerat ett nytt möte med kulturministern på måndag den 23 mars. Sveriges Museer kommer att fortsätta jobba aktivt för ekonomiskt stöd till museerna.

Sveriges Museer tar situationen på allvar och följer noggrant utvecklingen. Om ni har frågor kontakta gärna Sveriges Museer.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.