Cresco är ett ESF-finansierat strategiskt kompetensutvecklingsprojekt mellan sex av riksförbundets medlemmar: Västarvet, Regionmuseet Kristianstad, Östergötlands Länsmuseum, Länsmuseet Halmstad, Länsmuseet Varberg och Kulturen i Lund.

Projektet tecknar sin bakgrund så här:

Museibranschen är i behov av målinriktad förnyelse. Förändringar i omvärlden ställer nya krav på vår kompetens och vårt arbete. Det finns ett behov av att öka och utveckla samspelet med omvärlden, samt på ett bättre sätt möta publikens förväntningar på kvalitativa helhetsupplevelser. Vidare brister vi i vår omvärldsbevakning och riskerar att tappa i relevans och trovärdighet. Vi är för anonyma.

Genom projektet vill vi uppnå
- ökad kompetens som bidrar till verksamhetens framgång
- stolta medarbetare med engagemang och framtidstro
- bättre och effektivare verksamhet
- ökad förmåga att möta förändringar och behov i omvärlden

Läs mer på projektets webbplats.