Under hösten anordnar Nordiskt Centrum för kulturarvspedagogik (NCK) tillsammans med Norges naturvetenskapliga och tekniska universitet en distanskurs på temat Kulturarv och vuxnas lärande. Kursen hålls inom ramen för projektet "Heritage Learning Outcomes in the Nordic and Baltic Area" som finansieras av Nordplus Vuxen.

Kursen handlar om vuxnas lärande i kulturarvsmiljö. Den riktar sig till pedagoger, förmedlingsledare och andra inom kulturarvssektorn som vill lära sig mer om vilka kunskaper, färdigheter och hållningar som utvecklas hos vuxna som besöker våra institutioner. Som analytiska verktyg används EU:s nyckelkompetenser samt de i Storbritannien utvecklade Generic Learning Outcomes (GLO) och Generic Social Outcomes (GSO). Vi vet att människor utvecklas av våra verksamheter - det vi ofta behöver bli bättre på är att analysera och sätta ord på detta. Hur beskriver vi vår pedagogiska verksamhet så att den blir relevant för besökare, potentiella samarbetspartners och samhället i stort?

Kursen omfattar 7,5 studiepoäng om omfattar två träffar i Östersund samt självstudier. Den första träffen infaller den 26-27 september och den andra träffen den 24-26 oktober. Därefter skrivs en examinerande hemtentamen. Kursen utgörs av självstudier, nätbaserad handledning och lärarledd undervisning i form av föreläsningar och seminarier.

Undervisningen sker på engelska vid behov, i annat fall på skandinaviska språk.

Sista ansökningsdatum är 15 augusti. Läs mer på NCK:s webbplats.