Sedan 1977 har utmärkelsen European Museum of the Year Award delats ut till nybyggda eller omgjorda museer i hela Europa. Priset är ett erkännande för särskilt hög kvalitet i det publika arbetet, och gavs i år till Museo de Madinat al-Zahra i Cordoba i Spanien. Museet berättar om det historiska Andalusiens mångkulturella och differentierade historia, med målet att bygga broar mellan olika kulturer i dagens Europa. Museet ger tillsammans med de arkeologiska platserna i staden en magnifik och spännande bild av den komplexa dynamiken i stadens långa historiska utveckling, i infrastruktur, bebyggelse och trädgårdar såväl som i vardagsliv och social organisation.

European Museum Forum är en ideell förening som drivs av museiprofessionella i 47 länder, genom ett nätverk av korrespondenter från Irland till Azerbadjan, från Island till Grekland. Rekordmånga museer, över 60 stycken, hade i år ansökt om att bli nominerade, och drygt 40 blev det. Att bli nominerad är ett erkännande och ett kvalitetstecken för de museer som klarat den gallringen. I år deltog Flygvapenmuseum i Linköping, som enda svenska museum.

Vid konferensen, som hölls i Penafiel i Portugal den 16 – 19 maj, presenterades alla de nominerade museerna och några trender är tydliga.

Standarden på europeiska museer är mycket hög, och blir bättre och bättre för varje år. Projekten är mycket professionellt genomförda och genomtänkta, även om de varierar i storlek. Tävlingen är öppen för alla sorters museer, och tilldelningen av priser visar att det inte bara är stora satsningar med stora budgetar som kan nå hög kvalitet. Både the Glasnevin Museum i Dublin, som är ett museum vid en kyrkogård, och dockmuseet i Tolosa i Spanien är små museer, men med högkvalitativ och spännande verksamhet.

En annan tydlig trend är att många museer har involverat publiken i sina omvandlingsprocesser. Beroende på förutsättningar har det genomförts på olika sätt och med olika medel, men brukarna har på ett seriöst sätt getts möjlighet att påverka och vara delaktiga i museets utveckling; det såg vi många exempel på.

En annan trend är att den ekonomiska krisen förstås påverkar möjligheterna och viljan för nya och stora museisatsningar. Omdaningar och restaureringar av befintliga museer är ett sätt att förnya museiverksamheten i stället. Vi såg också att museiverksamheten gärna kombineras med andra kulturverksamheter, som teater, arkiv och till och med hotell.

European Museum Forums årliga konferens är mycket inspirerande och en fantastisk möjlighet att hålla sig ajour med det senaste på den europeiska museifronten. Det finns mycket för oss som jobbar på svenska museer att lära och inspireras av i hela Europa; vi tenderar att ofta bara titta på vad som görs i England. Varför inte besöka nya museer i Tyskland, Holland och Spanien i sommar?

 

European Museum of the Year
Museo de Madinat al-Zahra i Cordoba i Spanien

Kenneth Hudson Award
Glasnevin Museum, Dublin, Ireland

The Kenneth Hudson Award delas ut för särskilt innovativ anda och spirit.

Silletto Prize
TOPIC: the International Puppet Museum Centre, Tolosa, Spain

The Silletto Prize delas ut för framstående arbete med lokal förankring och volontärer.

Europarådets pris
Rautenstrauch-Joest Museum – Kulturen der Welt (Cultures of the World), Köln, Tyskland

Europarådets pris delas ut av Committee on Culture, Science, Education and Media of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) tillsammans med European Museum Forum till ett museum som särskilt arbetar i europeisk anda och samarbete.

Särskilda omnämnanden
Audax Textielmuseum, Tilburg, Holland
The Museum of a Disappeared Taste – Kolomna Pastilla, Kolomna, Ryssland
The Museum of Prijepolje, Serbien
The People’s History Museum in Manchester, England

helena100_120/Helena Westin, kassör i Riksförbundet Sveriges museer och korrespondent i EMF