Den 29 september tas steg 4 i avvecklingen av publikrestriktionerna.

Deltagartaket för allmänna sammankomster och privata tillställningar tas bort och kvarvarande regler för serveringar tas bort. 

Vaccinationsbevis på större offentliga sammanhang ska fortsatt utredas och kommer att remitteras

- Vad vi har längtat. Det här innebär mycket för museerna. Både för programverksamhet, utställningar och vernissager men även för restaurangverksamheten. Det kommer att vara fortsatt tufft ekonomiskt för museerna på grund av stora intäktsbortfall under pandemin men det här är ett stort steg framåt, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer.

Från krisinformation.se:

Steg 4 – den 29 september

  • Deltagartak för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster i hyrd lokal tas bort. 
  • Regler om maxantal per sällskap tas bort för serveringsställen inomhus. 
  • Konserter tillåts på serveringsställen inomhus.
  • Rekommendationen om att arbeta hemifrån tas bort.  

Steg 5 – ej tidsatt

  • Kvarvarande restriktioner tas bort. Gäller bland annat trängselregler för handelsplatser och kultur- och fritidsverksamhet. 
  • Folkhälsomyndigheten häver allmänna råd om att undvika trängsel och hålla särskilt god handhygien.