Statens historiska museer har fått regeringsuppdraget att utveckla nya metoder för mer jämställd representation i museers samlingar och utställningar. Som start för arbetet bjuder arbetsgruppen JÄMUS in intresserade och engagerade i genusfrågor att påverka projektets inriktning och verksamhet. Riksförbundet Sveriges museer kommer att följa och stödja uppdraget på olika sätt. Vi kan nu tillsammans med Statens historiska museer ge möjlighet att följa diskussionen som förs vid den hering som genomförs tisdagen den 31 maj.

Hearingen är fullbokad men du kan följa inlägg och diskussioner här.

Sändningarna inleds tisdag 31 maj cirka kl. 09.45.