fomuNätverket  för forskning vid museer bjuder in till konferens för att utforska skrivandet som ett hantverk. Under konferensens avslutande moment speed-lecturing presenterar museiverksamma forskare pågående projekt.

-  Museerna är bra på skriven kommunikation, men kan bli ännu bättre, säger nätverkets sammankallande Cecilia Bygdell på Upplandsmuseet.

-  Det är också viktigt att museerna tar  mer plats också med vetenskapliga texter menar Cecilia Bygdell.

Plats: Västergötlands museum i Skara.

Datum och tid: 18 januari kl. 13 – 19 januari kl. 12.

Anmälan: Skicka ett mail till Cecilia Bygdell cecilia.bygdell@upplandsmuseet.se med namn och arbetsplats senast 9/1 2018.

Konferensen är gratis. För dig som anmäler dig som representant för FOMU eller ett museum ingår även middag torsdag kväll. Ange eventuella kostpreferenser vid anmälan.

Det är också viktigt att museerna tar  mer plats också med vetenskapliga texter menar Cecilia Bygdell.

Läs mer här>>>