Regeringen har idag beslutat om hur den miljard som aviserades i budgetpropositionen för 2021 ska fördelas till kultursektorn. 

Läs mer information om stödet.