I en promemoria från Kulturdepartementet föreslås att en central museimyndighet med ansvar för hela den historiska utvecklingen i Sverige, från äldre tid till i dag, skapas. Förslaget innebär att de uppgifter som myndigheten Statens historiska museer och myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet i dag ansvarar för samlas i en myndighet, Statens historiska museer.

Här kan du ta del av Kulturdepartementets promemoria (pdf)>>>

Kulturdepartementet>>>