Här välkomnar vi fyra chefer på våra medlemsinstitutioner, nya eller på ingång. Har du tips på fler så meddela oss gärna.

linkopings-slott

 

Christel Storm tillträdde som chef för Linköpings slotts- och domkyrkomuseum den 1 mars. Hon kommer närmast från en tjänst som intendent på Örebro museum.

 

MagnusPetersens_fotoPetterCohen
Magnus af Petersén 
 är ny chef för Bonniers konsthall sedan 1 april. Han kommer närmast som chef för utställnings- och samlingsenheten på Moderna museet i Stockholm. Foto: Petter Cohen

 

Kieran-Long_foto_Andrea_Bjortsell_arkdes.jpegKieran Long tillträder som chef för Statens centrum för arkitektur och design den 18 april. Han kommer närmast från en tjänst som chef för design- och arkitekturavdelningen på Victoria and Albert Museum i London. Foto: Andrea Björtsell, Arkdes.

 

Gustav Olsson_foto2_Ester_Singerer_OlssonGustav Olsson blir ny chef för Kulturen i Lund i september. Han är just nu chef för friluftsmuseet Julita Gård, Nordiska museets herrgårdsanläggning i Södermanland.  Foto: Ester Singerer Olsson.

Länk till nya chefer som vi redan berättat om>>