maria jansen onskar god helg

När nu 2019 närmar sig sitt slut lämnar vi ett förändringens decennium bakom oss. Tittar vi tillbaka tio år har mycket hänt i Sveriges Museer. Medlemsantalet har ökat från knappt 150 till drygt 230 medlemmar och de svenska museibesöken har gått från knappt 15 till svindlande drygt 26 miljoner årligen. Vi har också fått en svensk museilagstiftning för att stärka museernas viktiga roll i samhället.

Bara under de snart fem åren som jag suttit ordförande har Sveriges Museers vårmöten arrangerats från norr till söder och de senaste åren samlat 400-500 deltagare vilket är mer än hundra fler än för tio år sedan. Sveriges Museer har etablerat deltagande på de politiska arenorna och arrangerar numera en hel Museidag under Almedalsveckan. I olika projekt har vi tillsammans med våra medlemsmuseer också undersökt hur sektorn kan utvecklas i takt med samtiden och för framtiden.

Det är snart tio år sedan Sveriges Museers förste generalsekreterare anställdes för att driva hela landets museers samlade intressen och som snabbt blev en självklar samtalspart på nationell nivå. När vi nu tar steget in i 2020 välkomnar vi vår nya generalsekreterare Jeanette Gustafsdotter att leda arbetet i nästa decennium. 

Jag vill passa på att tacka alla er som arbetar för och med de svenska museerna och önska er en god jul och ett gott nytt år!

Maria Jansén,
Ordförande
Sveriges Museer