hembygd100

Sveriges Hembygdsförbund utropar 2016 till Hembygdens år. I samband med att organisationen firar sitt hundraårsjubileum planeras en rad aktiviteter i hela landet. En viktig målsättning är att locka nya medlemmar och främja bildande av nya hembygdsföreningar.

Hembygdens helg den 27-28 augusti på Skansen i Stockholm är höjdpunkten för Sveriges Hembygdsförbunds 100-årsjubileum 2016. Det blir ett sprudlande evenemang då hembygdsföreningar från hela landet levandegör landskapens kultur­historia med berättelser, hantverk, musik, mat, lekar, tidsresor och mycket mer.

Läs mer om hembygdens helg här>>>

Läs mer om Sveriges Hembygdsförbunds 100-års jubileum och hembygdens år här >>>

Sveriges Hembygdsförbund samlar en av Sveriges största folkrörelser med drygt 2 000 föreningar och 450 000 medlemmar. Rörelsen växte fram kring förra sekelskiftet och fick sin första riksorganisation 1916. Under 1900-talet har rörelsen engagerat sig i ett flertal frågor som rör lokalsamhället. Allt från kulturhistoria, arkitektur och folkbildning till natur, miljö och påverkan. Idag diskuterar rörelsen alltmer sin betydelse för lokalsamhället ur ett socialt perspektiv.