Sommaren är den årstid då allra flest besöker något av landets museer. Enligt en beräkning från Riksförbundet Sveriges museer sker 47 procent av de totala antalen besök under månaderna maj till augusti.

– På museerna runt om i landet arrangeras flera spännande sommarutställningar och särskilda familjeaktiviteter, vilket självklart lockar extra många besökare, säger Mats Persson, generalsekreterare på Riksförbundet Sveriges museer.

Enligt en beräkning från Riksförbundet Sveriges museer sker i genomsnitt nästan hälften av alla museibesök, 47 procent, under perioden maj till augusti. Antalet museibesök har ökat stadigt under de senaste åren. Under förra året ökade exempelvis antalet besök till landets centralmuseer med tre procent, från 6,9 miljoner besök under 2009 till 7,2 miljoner besök under 2010. Flest besökare under 2010 hade Skansen, Vasamuseet och Naturhistoriska riksmuseet.

– Våra museer har 18 miljoner besök varje år. Knappt hälften av alla museibesök görs på ett centralmuseum och resten är spritt över landets övriga museer, säger Mats Persson.

Riksförbundet Sveriges museer arbetar som en främjande och samlande aktör i museisektorn och driver utvecklingsfrågor som är viktiga för branschen, exempelvis digitalisering, lärande och pedagogik. Förbundet har drygt 175 medlemmar.

För mer information

Mats Persson, generalsekreterare Riksförbundet Sveriges museer, 0708-11 60 40, mats.persson@sverigesmuseer.se

Pressmeddelandet