Samtal om nya roller i Röda rummet på Historiska Museet
Samtal om nya roller i Röda rummet på Historiska museet: Knut Weibull och Lars Amréus, Riksantikvarieämbetet, Mats Persson och Maria Jansén, Sveriges Museer, Olof Hermelin och Yvonne Hagberg, Länsmuseerna samarbetsråd samt Staffan Forssell och Erik Åström från Statens kulturråd.

Sveriges Museer har tillsammans med representanter för länsmuseernas samarbetsråd känt ansvariga vid två myndigheter på pulsen vad gäller nya museiuppdragen.

Den 1 september höll vi ett första möte på Historiska museet för att höra efter hur tankarna går på Riksantikvarieämbetet och Statens kulturråd. Hur ska Riksantikvarieämbetet tackla de nya utmaningarna? Vilka behov ser man inititalt? Hur ska Kulturrådet lämna över sin kunskap om museerna? Hur ska man säkra så att det inte blir dubbelarbete? Och hur kan museernas intressen företrädas när det gäller samverkansmodellen? Frågorna var många och alla svar är inte färdiga än men Sveriges Museer och samarbetsrådet planerar ligga på även i fortsättningen och gjorde flera medskick till myndighetscheferna och deras medföljande expertis.

Riksantikvariens reflektioner om museidialogen 22 september