Så löd rubriken på den workshop som hölls den 21 april 2010 på Vasamuseet. Dagen ägnades åt förbundets verksamhet med fokus på medlemsnytta.

Styrelsen i Riksförbundet Sveriges museer arbetar nu med att prioritera och konkretisera de synpunkter och ideer som kom fram under dagen i förbundets verksamhetsplan.

Dokumentation från workshop 2010-04-21.