En uppskattad programpunkt på Museernas vårmöte har varit IDÉTORGET.  Nu kommer det tillbaks när mötet hålls i Stockholm den 15-17 maj 2013.
Här ges möjlighet att på 10 minuter presentera ett projekt, en idé eller något annat som du vill lyfta fram från ditt museum.

Anmäl till projektledaren för vårmötet Maria B

Vårmöte 2013 Museet som motor

Andersson