För internationell samverkan inom kulturmiljövården. 

Stipendier avsedda för studieresor och fortsatt utbildning i utlandet för personer som kan förväntas verksamt bidra till att vitalisera Sveriges internationella engagemang inom kulturmiljövården genom att delta i kurser och andra slag av programlagda studier utomlands.

Sista ansökningsdag är den 22 mars 2013!

För mer information se: www.vitterhetsakad.se/forskningsstod/aktuella_fonder#fonder