Förra året lanserade Riksförbundet Sveriges Museer ett nytt sätt att belysa situationen för vårt svenska kulturarv: tävlingen Klenod 2009. Det föll så väl ut att det får en uppföljare: Klenod 2010. Förhoppningen är att det ska bli ett årligen återkommande evenemang.

Läs pressmeddelandet här.