Den 9 mars lanserar vi Klokboken: vidgade vyer för stärkt svenskt kulturliv genom EU-stöd – en publikation framtagen av Svensk Scenkonst och Riksförbundet Sveriges Museer med stöd av Tillväxtverket, Statens kulturråd och Riksutställningar. Klokboken syftar till att öka kunskapen kring förutsättningar och möjligheter att, med hjälp av EU:s struktur- och investeringsfonder, skapa projekt som kan bidra till såväl kulturell som regional samhällsutveckling.

Under en intensiv eftermiddag kommer du att få insyn i och kunskap om struktur- och investeringsfonderna samt andra europeiska program. Vi går igenom prioriteringar, målsättningar och möjligheter till projektstöd, vi presenterar goda exempel och skapar utrymme för diskussion kring konkreta idéer. Infoworkshoppen leds av Chrissie Faniadis som tagit fram Klokboken. Deltar gör även regionala representanter för Tillväxtverket och ESF-rådet samt Kulturrådet och Riksutställningar.

Infoworkshoppar för Klokboken genomförs under fyra tillfällen:
Stockholm: 9 mars kl. 13.00-16.00, Konserthuset, Aulinsalen
Malmö: 10 mars kl. 13.00-16.00, Malmö Stadsteater
Göteborg : 30 mars kl. 13.00-16.00 Världkulturmuseet
Umeå: 31 mars kl. 13.00-16.00 Västerbottens museum

Målsättningar med informations- och utbildningsinsatser:
1. Informera om Klokboken, struktur- och investeringsfonderna samt kulturaktörers möjligheter
2. Engagera medlemmar i en diskussion kring struktur- och investeringsfonderna
3. Utifrån medlemmarnas konkreta idéer diskutera potentiella projekt
4. Koppla ihop kulturaktörer med representanter från Tillväxtverket, ESF-rådet samt representanter från de interregionala programmen.
5. Lägga grund för kunskapsbaserade strategier för kulturell samhällsutveckling inför program 2021-2027.

Anmäl dig här

För mer information kontakta:
Chrissie Faniadis, projektledare, tel. 073-971 55 14

Välkommen,

Ulrika Holmgaard, VD Svensk Scenkonst
Mats Persson, Generalsekreterare Riksförbundet Sveriges Museer

Anmälan och mer information