Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso har meddelat att Europeiska kommissionen kommer att ge tre personer - Maurice Lévy (vd för Publicis), Elisabeth Niggemann (chef för det tyska nationalbiblioteket) och Jacques De Decker (författare) - i uppdrag att komma med rekommendationer på hur man bäst skyndar på digitalisering, elektronisk tillgänglighet och bevarande av kulturella verk över hela Europa.

Läs mer här och på www.europeana.eu