Nästan alla Sveriges kommuner anser att de lokala kulturarven är en tillgång som är viktiga för näringsliv och turism. Det  visar en färsk undersökning som Kulturnytt gjort.

Så många som 80% av kommunerna som svarat på en enkät som Kulturnytt gjort säger också att de betalar för underhåll av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i sin kommun. Men många säger samtidigt att behoven är långt mycket större än omfånget på plånboken.

Av de 240 kommuner som svarat på Kulturnytts enkät om kulturarvet skriver de flesta att de lokala kulturarven ses som en tillgång. De skapar jobb, är bra för turismen men bidrar också till att skapa en god livsmiljö för invånarna.

Samtidigt är kulturarven en ekonomisk börda. I enkäten uppger 80% av kommunerna att de är med och betalar för bevarandet av det lokala kulturarvet, men många vittnar ändå om att det saknas pengar för de här frågorna.

Inte sällan krockar dessutom bevarandet av kulturarvet med andra samhällsintressen, som att till exempel bygga nya bostäder.

Läs hela artikeln på Kulturnytts hemsida>>>