RSM_logo-1

Logo

Nu ska scenkonst- och museiorganisationerna runt om i Sverige ta en större andel av EU:s strukturfondsmedel. Svensk Scenkonst och Riksförbundet Sveriges museer ska med stöd från Tillväxtverket och Kulturrådet ge branscherna verktyg och utbildningar som ökar andelen beviljade projekt inom strukturfondsprogrammen.

I de nya strukturfondsprogrammen 2014-2020 inom EU är uttalat fokus framförallt att stärka forskning, innovation och företagande. Kulturens betydelse i programmen behöver förtydligas och ambitionen från Svensk Scenkonst och Riksförbundet Sveriges museer är att Sverige ska öka andelen beviljade medel till projekt där kulturen är inkluderad.

– Det finns många utvecklingsområden inom kulturen som stärker Sveriges konkurrenskraft där strukturfondsmedel skulle kunna göra stor skillnad. Inte minst den digitala utvecklingen inom scenkonstområdet är intressant, säger Ulrika Holmgaard, vd för Svensk Scenkonst.

Svensk Scenkonst och Riksförbundet Sveriges Museer har fått stöd av Statens kulturråd och Tillväxtverket för att under 2015 ta fram verktyg, informera och utbilda medlemsorganisationerna i hur man kan skapa projekt och söka medel ur strukturfonderna. Organisationerna ska också ha en dialog med de olika regionkontoren som hanterar stöden för hur man kan öka förståelsen för kulturens roll inom olika utvecklingsområden.

– Vi har redan sett hur strukturfondsmedel kan göra skillnad på många museer runt om i landet. Med fler vassa ansökningar kan museerna få resurser att utvecklas och bidra än mer i samhället, säger Mats Persson, generalsekreterare vid Riksförbundet Sveriges museer.

Genom satsningen hoppas även de båda branschorganisationerna att nya möten och samarbeten mellan de båda branscherna ska uppstå.

För mer information kontakta:
Ulrika Holmgaard, Svensk Scenkonst, tel. 070-108 57 57
Mats Persson, Riksförbundet Sveriges museer, tel. 070-811 60 40

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.