Fotosekretariatets tidigare webbplats har fått ny form och ett nytt namn Kulturhistorisk fotografi. Webbplatsen är fortfarande under uppbyggnad och utvecklas av Nordiska museet.