Många unga är flitiga kulturutövare på sin fritid. De trivs med sitt utövande och vill göra mer. Det finns dock stora skillnader mellan tjejer och killar. Satsningar på barn och unga prioriteras inom kulturpolitiken. Trots det är det svårt att följa hur just unga får del av offentliga medel till kultur. 

Ungdomsstyrelsen har analyserat ungas kulturutövande och ungas upplevelser av det i rapporten När var hur – om ungas kultur.

Läs mer på Ungdomsstyrelsens webbplats