Riksförbundet Sveriges museer kommenterar Museikoordinatorns betänkande.

Läs pressmeddelandet här.