Livsbild lyfter vardagslivet
Livsbild.se samlas berättelser och fotografier in som dokumenterar livet för personer med funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Även olika föreningars historia samlas in. Livsbild är en ny typ av insamling. Det går att skriva, spela in film med teckenspråk och tala in sin berättelse via telefon.

Första gången i museisverige
Det är första gången en museiinsamling som denna görs. Alla berättelser publiceras i sin ursprungliga form men översätts och skrivs ut innan de läggs upp på sidan. Det är också fullt möjligt att vara anonym med sin berättelse genom att t.ex. en utomstående person tecknar om en inlämnad berättelse på teckenspråk innan den publiceras.

Berättelser som saknas i kulturhistorien
Personer med funktionsnedsättning har mycket att berätta om sin livshistoria. Det handlar om att få ge röst åt sin historia och bli synliggjord. Det är också pusselbitar som saknas i den gemensamma kulturhistorien, i berättelsen om Sverige. Via Livsbild.se fylls Nordiska museets arkiv på med kulturhistoriska berättelser om vardagsliv, livsvillkor och hur samhället fungerar för människor med funktionsnedsättning.