Under studiosamtalet "Utmaningar och möjligheter för framtidens kulturella och kreativa näringar - Amanda Lind & Ibrahim Baylan i studiosamtal med gäster" på det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur deltog Jeanette Gustafsdotter, Ola Jacobson, Johan Holmer och Ulrika Källén. Moderator: Stefan Ingvarsson.

Se samtalet som ligger uppe till och med den 19 februari genom att logga in kostnadsfritt på Folk och Kulturs digitala plattform (länk).

"Mitt förslag och fråga är: Kan man tänka sig att det tillsätts en arbetsgrupp av högre tjänstemän på kulturdepartementet och näringsdepartementet som får till uppgift, i dialog med oss som företräder kulturarvet, att snabbt arbeta fram konkreta lösningar till stöd för att ta tillbaka siffrorna som jag presenterade inledningsvis. Sveriges ska och måste vara en stark kulturinstitution även efter krisen.

Jeanette Gustafsdotter

Skärmavbild-2021-02-11-kl.-14.47.31

Skärmavbild-2021-02-11-kl.-14.06.55
Kulturminister Amanda Lind