Idag meddelade regeringen lättnader i restriktionerna gällande allmänna sammankomster. En annan förändring är att gruppen 70+ nu omfattas av samma rekommendationer som övriga befolkningen.

– Museer runt om i landet erbjuder trygga besök och ser verkligen fram emot att återse alla de som känt sig begränsade i att besöka museerna under våren och sommaren, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer.

Beslutet gällande allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gäller från och med den 1 november och innebär att maxtaket för sittande publik vid evenemang höjs till 300 personer. Länsstyrelserna kan meddela lokala föreskrifter med färre deltagare.

Att museerna erbjuder trygga platser visar en undersökning som Sveriges Museer publicerade i september. Länk till rapporten Museer - en trygg plats under pandemin.