inga samtycken
Foto: Anna Gerdin Tekniska museet

Kulturrådet fick den 28 juni i uppdrag av regeringen att under 2018 fördela tio miljoner kronor till kultur för barn och unga.

Syftet med bidraget är att främja barns och ungas möjligheter att ta del av konst och kultur av hög kvalitet i hela landet och att stimulera möjligheterna till eget skapande. I uppdraget ingår att nå breda och nya målgrupper i hela landet. 

För vad kan man söka?

Det är möjligt att söka inom alla konst/kulturområden för avgränsade projekt riktade till barn och unga. Det kan handla om eget skapande, främjandearbete, produktion och presentation av utställningar, föreställningar m.m. Ansökan kan gälla nya projekt men kan även gälla förstärkning av befintlig verksamhet.

Bidraget kan sökas av juridiska personer eller enskild näringsidkare med F-skattsedel, till exempel regionala och kommunala kulturinstitutioner, regioner/landsting, fria aktörer och organisationer inom civilsamhället med organisationsnummer och verksamhet i Sverige.

Läs mer och ansök senast 13 november 2018.