Riksförbundet inbjuder till medlemsdialog. Förra året startade vi denna form för att diskutera och fånga medlemsmuseernas synpunkter kring förbundets verksamhet och utveckling. Det blev väldigt lyckat och har varit vägledande för styrelsens prioriteringar i verksamheten.
Det blir ett tillfälle då representanter för medlemsmuseerna i dialog med företrädare för förbundet diskuterar utvecklingsområden för verksamheten.

Vi kommer att genomföra fyra dialoger runt om i landet. De två första nu i vår. Växjö den 8 maj och Sundsvall den 29 maj.

Anmäl dig här>>