moneyNEMO (The Network of European Museums Organisations) har publicerat en ny skrift, Money Matters: The Economic Value of Museums.

Publikationen kommer som följd av den konferens med samma namn som hölls i Karlsruhe, Tyskland, i noveber 2016. Skriften introducerar och diskuterar olika typer av innovativa affärsmodeller och samarbetsstrategier som är värdefulla för museerna och för att stärka deras ekonomi.

I introduktionen skriver NEMO´s ordförande David Vuillaume att museer är integrerade i den ekonomiska världen, men har vissa och unika särdrag och lager. "They are a part of the leisure society, but cannot be compared to theme parks. They have an impact on tourism, but are not simply marketing instruments for a region or a city. They create work and wealth, but not in the same way as private companies."

NEMO tror och arbetar för att visa att museer har ett viktigt ekonomisk värde - utöver värdet av sina samlingar, deras sociala och deras utbildningsvärde.

Mer information om NEMO»

Ladda ner publikationen»