glodlampaVetenskap och allmänhet söker nu kontakt med museer som är intresserade av medborgarforskning och vill involveras ett nystartat projekt.
Vetenskap & Allmänhet har tillsammans med tre universitet (Göteborg, SLU och Umeå) startat ett tre-årigt projekt för att utveckla en nationell webbportal och ett kunskapscentrum för medborgarforskning i Sverige.
Webbportalen medborgarforskning.se kommer att samla verktyg, principer och bästa praxis för medborgarforskning, anpassat till olika aktörer. Här ingår standarder för att säkra datakvalitet, etiska riktlinjer, vägledning för tekniska lösningar och en verktygslåda för dialogbaserad kommunikation. Portalen blir en knutpunkt för olika aktörer, med löpande rapportering från svenska projekt. Forskare kan t.ex. lansera nya studier och medborgare kan söka bland projekt att delta i eller starta.