feedback-2044700_1280

Hur kan det demokratiska samtalet utvecklas med hjälp av kunskapen vi har om historien? Det vill Sveriges Museer ta reda på genom 100 samtal om samtidens stora och svåra frågor. Metoden som används är praktisk – genom att bidra med verktygen vill Sveriges Museer se till att perspektiv och praktiker möts, nöts och blöts. Samtalen äger rum på museer runt om i landet och bevaras för framtiden i museisamlingar.

De 100 samtalen ska behandla samtidens stora och svåra frågor. Deltagarna i samtalen ska i sin tur bidra med olika erfarenheter, forskningsperspektiv och praktiker och samtidigt representera en bredd av samhällspolitiska övertygelser.

– Med hjälp av den kunskap som museerna gemensamt samlar kan vi belysa det som händer idag ur ett historiskt perspektiv. När vi väljer att se på samhällets skeenden med tiden som avstånd ges vi också möjlighet att dra upp fler nya vägar mot framtiden, säger Mats Persson, generalsekreterare för Sveriges Museer.

Samtalen kommer tillgängliggöras för allmänheten på flera olika sätt. En del kommer att spelas in som poddar, andra samtal kommer hållas live inför publik runt om hos landets museer.

– Just nu upplever många att ett allt hårdare samtalsklimat växer fram. Kunskap och forskning avfärdas medan alternativa fakta och falska nyheter sprids bland oss. Förmågan att tänka och samtala visionärt kring lösningar på dagens stora samhällsutmaningar tycks halta. Genom att addera kunskapen som finns hos svenska museer tror vi att det går att bidra till att bryta utvecklingen av ett allt mer polariserat samhälle, säger Sofia Embrén,projektledare för demokratisatsningen hos Sveriges Museer.

Samtliga samtal kommer att dokumenteras för att arkiveras och bevaras för framtiden i ett samarbete mellan Nordiska museet och Historiska museet. Materialet ska som helhet kunna teckna en bild av tankarna som påverkar samtiden och kunna användas vid 200-årsjubileet av Sverige som demokrati, förhoppningsvis även vid 300-årsjubileet, 400-årsjubileet och så vidare.

Startskottet går hos Historiska Museet i Stockholm på onsdag den 20 mars i ett metasamtal som behandlar själva metoden för ett gott samtal och som sedan utgör ram för resterande 99 samtal. Samtalsdeltagarna har vid detta första tillfälle i uppgift att ta fram en metod för hur samtal kan genomföras utan att debattpositioner per automatik stärks och polariseringen mellan oliktänkande i dagens samhälle ökar.

Inleder gör Statens historiska museers överintendent Maria Jansén med en betraktelse över museer, historia och det demokratiska samtalet.Därefter ger utrikesminister Margot Wallström sin bild av den demokratiska utvecklingen internationellt – med fokus bland annat på kvinnors situation. Sedan tar samtalet vid.

Runt samtalsbordet detta första samtal sitter Björn Hedensjö (psykolog), Zaynab Ouahabi (retoriker), Brit Stakston (expert digitalisering) samt Hans Ruin (filosof).

För mer information samt anmälan att närvara vid första samtalet, kontakta projektledare Sofia Embrén, 0708-704 306, sofia.embren@sverigesmuseer.se.