Har du vågat språnget? Dela med dig!

Har du hoppat över tröskeln? Visst har du väl erfarenheter du vill dela med dig av till museikollegorna? Hör av dig till oss om förslag till seminarium!

Tema för Vårmötet 2013 är ”Museet som motor”. Det handlar om kaxighet och karisma - att se museets roll som spelare i en omvärld, som stark drivkraft och besöksmagnet. Vad görs idag - i stort och i smått? Vilka möjligheter finns? Vilka samarbetspartner kan vi stärka och bli stärkta av? Hur kan vi utveckla attraktionskraft för oss själva och andra?
När vi nu sätter ihop programmet hoppas vi på en bredd och ett djup bland seminarier, alla med anknytning till huvudtemat.

Vårmötet arrangeras av Skansen, Nordiska museet, Vasamuseet, Spritmuseum, Prins Eugens Waldemarsudde och Junibacken tillsammans med Riksförbundet Sveriges museer.

Anmäl ditt intresse senast den 30 november till Maria B  Anderssondenna blankett.