Mässhallen fylld med människor
Foto: Niklas Maupoix

Hur ska kunskapsinstitutioner försvara demokrati och öppenhet i vardagen, kan arkiven klara samhällets transformation och berättelsen om hur en madonnaskulptur digitaliserades. Vi tipsar om några programpunkter relevanta för museisektorn, under Bokmässan i Göteborg.

Hur försvarar vi vårt öppna och demokratiska samhälle mot desinformation?

Vårt öppna, pluralistiska samhälle står inför påverkan från extrema organisationer och främmande makter. Hur försvarar kunskapsinstitutioner demokrati och öppenhet i vardagen? Vilka är utmaningarna? Hur ser behoven av beredskap och av nya förmågor ut?

Sveriges Museers generalsekreterare Mats Persson medverkar i panelen.

27/9 klockan 12.30-12.50 Scen Lärarscenen C-hallen Monternummer C03:02 samt klockan 15.00-15.45 Scen K3.

Nationella Arkivdatabasen (NAD) - Tillgängliggör din arkivinformation!

I den Nationella Arkivdatabasen kan kommuner, regioner, föreningar, företag, museer, bibliotek med flera, kostnadsfritt publicera och tillgängliggöra sin arkivinformation för en större publik. Under denna presentation berättar Daniel Sjöberg, arkivarie från Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg mer om hur du går tillväga.

27/9 klockan 13.30-13.34 Monternummer E03:31.

Hur ska arkiven klara samhällets transformation?

En stark arkivsektor är ytterst en demokratifråga. Övergången från analog till digital informationshantering innebär stora utmaningar. Lagstiftningen återspeglar ett synsätt där arkiven är slutstation för informationen, men i en digital miljö är det inte givet vad som är en handling eller vem som är arkivbildare. Digitaliseringen leder också till en sammansmältning av arkiv, bibliotek och museer. Vilka konsekvenser får samhällsförändringarna för arkiven? Hur kan vi säkerställa samhällets tillgång till allmänna handlingar och till vårt kulturarv i framtidens digitala samhälle?

27/9 klockan 14.00-14.45 Scen H1.

Det resande demokratilabbet - om nätvanor, bilder och propaganda

Genom att lära ungdomar att känna igen hur propaganda förpackas och förmedlas så kan utsattheten på nätet minska. Utställningen "Det resande demokratilabbet" är en interaktiv språngbräda in i samtalet om propaganda och bilders makt. Moderator Ewa Thorslund för ett samtal med Carina Milde, intendent vid Arbetets museum i Norrköping.

28/9 klockan 13.00-13.20 Scen Lärarscenen C-hallen monternummer C03:02.

Konstvetenskap för alla

Nationalmuseums nya överintendent Susanna Pettersson talar om museets roll och ansvar som forskningsinstitution och utgivare.

28/9 klockan 14.00-14.20  Monternummer B05:70.

Digitalisering av en madonnaskulptur

Hur går det till när museiföremål digitaliseras? Frida Andersson berättar om hur hon skapat en 3D-modell av en madonnaskulptur från 1200-talet. Projektet är ett slags förstudie till ett mer omfattande digitaliseringsprojekt som bland annat syftar till att öka tillgängligheten till de kulturhistoriska byggnaderna på Borås museum.

30/9 klockan 14.30-14.55  Monternummer B07:74.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.