Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik , (NCK) och Riksförbundet har inlett ett verksamhetssamarbete i syfte att stimulera museipedagogiska utvecklings- och forskningsintressen för museerna i Sverige samt sprida kunskap om FOU insatser i Sverige och utomlands till medlemsmuseerna.

img_0207

 

 

 

 

 

Den 24 februari hölls ett första möte med en grupp av medlemsmuseer, NCK och Riksförbundet.  Syftet var att diskutera strategiska utvecklingsfrågor inom området museipedagogik.

Som ett första steg kommer en kartläggning att ske för att få en blid av läget bland medlemsmuseerna.