Riksförbundet inbjuder i samarbete med Strindbergsmuseet till en första träff mellan personmuseer i Sverige. Målet är att bilda ett nätverk för personmuseer.

Läs mer här.