Network of Museums in the Baltic har tagit form efter tre års utvecklingsarbete. Femton museer från samtliga länder i Östersjöområdet deltar, och vi ser fram emot att fler ansluter sig. Speciellt saknas museer från norra delarna av Östersjön. Läs mer om nätverket på www.baltmus.net

Nätverket har initierats av Gotlands Museum, och har delvis finansierats av Statens Kulturråd mellan åren 2010-12. Arbetet understöds av Riksförbundet Sveriges museer.

Nätverket syftar till att fördjupa kontakter och samarbeten med museer runt Östersjön och att etablera ett långsiktigt internationellt museisamarbete kring ämnen som berör Östersjöns kultur, konst, miljö och historia.

Just nu arbetar nätverket med en större projektidé, som syftar till att skapa ett flagg-skeppsprojekt där turism och utbildning/pedagogik är hörnpelare. Mer information om detta finns på hemsidan. Även andra projekt och utbyten diskuteras, till exempel att göra något på temat Kalla kriget.

Operational Guidelines för nätverket har utarbetats och finns på hemsidan www.baltmus.net

Nätverket träffas en gång per år för möte och konferens. Årets möte sker i Tallinn, Estlands friluftsmuseum, 16-18 september. Även de museer som är intresserade men som ännu inte bestämt sig för att delta i nätverket är välkomna.
Inbjudan som pdf>>>